Skip to content

Automatische Biedstrategieën Google Ads

Wist je dat ruim 80% van de werkzaamheden van digital marketeers bestaat uit handmatige werkzaamheden? Een groot onderdeel van deze handmatige werkzaamheden betreft het instellen van biedingen voor bijvoorbeeld Search Engine Advertising (SEA) campagnes of Display campagnes. Het instellen van biedingen is foutgevoelig, saai en bovenal arbeidsintensief. Stel je eens voor dat je dit niet meer hoeft te doen omdat een computer dit van je kan overnemen en ook nog eens beter kan. Het goede nieuws is dat de automatische biedstrategieën van Google, op basis van machine learning, dit kunnen. In dit artikel lees je welke biedstrategieën er zijn, wat de randvoorwaarden zijn, wanneer je welke inzet en welke voordelen het oplevert.

Welke automatische biedstrategieën zijn er?

Google heeft in totaal 5 automatische biedstrategieën die ingezet kunnen worden. Het is belangrijk om te weten welke biedstrategieën er zijn en wat de randvoorwaarden zijn om deze in te zetten. Onderstaand een beknopte omschrijving van de verschillende biedstrategieën:

  • Target Roas: Deze biedstrategie optimaliseert de biedingen op basis van de door jou opgegeven “return on ad spend”, oftewel het rendement dat je wilt behalen op je advertentiebudget. Het probeert zoveel mogelijk omzetwaarde te realiseren binnen het gestelde ROAS doel.
  • Target CPA: Met de biedstrategie Target CPA, worden de biedingen geoptimaliseerd op basis van de kosten per conversie die je zelf opgeeft. Deze biedstrategie probeert vervolgens zoveel mogelijk conversies binnen te halen tegen de ingestelde kosten per conversie.
  • Maximale klikken: Probeert zoveel mogelijk klikken te realiseren uit het dagbudget dat je hebt ingegeven.
  • Maximale conversies: Aan de hand van het dagbudget dat ingesteld is worden de biedingen dusdanig gestuurd dat er zoveel mogelijk conversies gerealiseerd worden.
  • Target impressie aandeel (alleen in search): Op basis van hoeveel impressie aandeel je wilt hebben, baseert deze strategie de biedingen. Wil je bijvoorbeeld 70% impressie aandeel voor je campagne, dan zullen de biedingen gestuurd worden zodat jij ongeveer 7 van de 10 keer daadwerkelijk wordt weergegeven.

Randvoorwaarden automatische biedstrategieën

Omdat de automatische biedstrategieën van Google gebaseerd zijn op machine learning, zijn er voor een aantal biedstrategieën randvoorwaarden voor hoeveel conversies je nodig hebt. Dit zijn geen harde criteria maar gelden meer als een advies. Hoe meer conversie data je hebt hoe beter de biedstrategieën werken. De kwantiteit van de data zorgt in dit geval voor meer kwaliteit.Deze randvoorwaarden gelden alleen voor Target ROAS, Doel CPA en maximale conversies, de andere biedstrategieën kunnen zonder enige data ingezet worden.

Biedstrategie Minimaal Aantal Conversies (in de laatste 30 dagen)
Target ROAS 50
Doel CPA 30
Maximale Conversies> 10

De aantallen van conversies zijn hoger dan Google zelf adviseert. Praktijkervaring leert dat bovengenoemde aantallen nodig zijn voordat een biedstrategie goed gaat werken.

Wanneer zet je welke biedstrategie in?

De grote hoeveelheid aan verschillende biedstrategieën maakt het lastig om een goede keuze te maken. Er zijn twee factoren die uiteindelijk bepalen wat de juiste automatische biedstrategie is voor jouw campagne. Allereerst is dit de doelstelling van de campagne en of deze gefocust is op budget of rendement op de investering, daarnaast speelt de hoeveelheid aan historische conversie data een belangrijke rol.

Doelstelling van de campagne

Grofweg zijn er vier doelstellingen die een SEA of display campagne kan hebben, dit zijn:

  1. Zichtbaarheid
  2. Website klikken (interactie)
  3. Conversies (of sales)
  4. Omzet

Naast de soort doelstelling is het ook van invloed of je doelstelling is gebaseerd op basis van een budget of op basis van een rendement op advertentiekosten. Onderstaand schema kan als houvast dienen om de juiste automatische biedstrategie te bepalen.

Doel Campagne Aanbevolen strategie
Op basis van budget Op basis van ROI
Zichtbaarheid Target impressie aandeel Geen
Website klikken Maximale klikken Geen
Conversies Maximale Conversies Target CPA
Omzet Maximale Conversies Target ROAS

Historische conversie data

Zoals al eerder aangegeven speelt de hoeveelheid historische conversie data een belangrijke rol in het uiteindelijke succes van een automatische biedstrategie. Hoe meer conversie data je hebt hoe korter de leerperiode en hoe beter en stabieler de biedstrategie zal presteren. De hoeveelheid conversie data kan daardoor een bepalende factor zijn in het kiezen van de juiste biedstrategie. Stel dat je doel van een campagne is om zoveel mogelijk omzet te bepalen tegen een bepaalde return op advertentiekosten. Normaliter zou het advies zijn om over te stappen op een target ROAS strategie. Mocht je echter niet aan de benodigde conversie data van 50 in de laatste 30 dagen komen, dan zal een doel cpa strategie wellicht beter werken. Dit voorbeeld illustreert dat het belangrijk is om de advies richtlijnen van het aantal conversies in het achterhoofd te houden bij het bepalen van de juiste automatische biedstrategie. Advies is om meerdere biedstrategieën tegen elkaar te testen via experimenten in Google Ads.

Welke voordelen levert het op?

De voordelen die een automatische biedstrategie kan opleveren zijn divers. Allereerst bespaart het een hoop tijd dat je kan gebruiken om andere optimalisaties door te voeren, die leuker en geavanceerder zijn. Daarnaast levert het, vrijwel altijd, een beter resultaat op dan handmatig bieden. Om een voorbeeld hiervan te geven, Google zegt over de automatische biedstrategie Target ROAS dat het een stijging van 35% in conversie waarde kan realiseren tegenover handmatig bieden voor dezelfde ROAS.

Best practices automatische biedstrategieën

Het handmatig instellen van biedingen is tijdrovend, foutgevoelig en saai. Google biedt diverse mogelijkheden om dit te automatiseren. In totaal zijn er 5 automatische biedstrategieën die hierbij kunnen helpen. Het is belangrijk om te weten wat het verschil tussen deze strategieën is en wat uiteindelijk de juiste strategie is om te kiezen. De doelstelling van je campagne en de historische conversie data zijn handvatten die je kunnen helpen bij het bepalen van de juiste automatische biedstrategie. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat jij meer tijd over hebt voor andere dingen en tegelijkertijd de campagne een beter resultaat laat zien, een win-win situatie!

Bekijk ook andere interessante blogartikelen