Skip to content

De meerwaarde van Enhanced Conversions

De levensduur van 3rd party cookies komt steeds meer onder druk te staan. Zo heeft Chrome al aangekondigd dat 3rd party cookies gaan verdwijnen aan het einde van 2024.Dit artikel legt uit hoe Enhanced Conversions kan helpen bij een betere attributie van campagnes, ondanks de beperkte levensduur van 3rd party cookies.

Wat is enhanced conversions?

Enhanced conversions is een technologie die Google adverteren gebruikt wordt om de attributie over kanalen heen te verbeteren. Het werkt als volgt:

  1. Een gebruiker doet een conversie op je website en laat persoonsgegevens achter (bijv. E-mailadres of telefoonnummer).
  2. De adverteerder deelt deze data met Google Ads.
  3. Google gebruikt deze data om te matchen met ingelogde Google gebruikers om de attributie te verbeteren.

Met als voordeel dat je extra conversies kan meten die op basis van cookie data niet meetbaar waren. Daarnaast kan het zo zijn dat er extra touch points toegewezen kunnen worden aan een conversie, waardoor upper funnel kanalen meer waarde krijgen.

Waar moet je rekening mee houden qua privacy?

In essentie wordt er met enhanced conversions persoonsgegevens gedeeld met Google Ads. Daarom is het belangrijk om de richtlijnen van de customer data policies van Google aan te houden. Dit zegt het volgende:

  • Zorg dat het in je privacy policy verwerkt wordt
  • Doe het alleen als gebruikers er consent voor hebben gegeven

De data wordt verder met een hashing algoritme, SHA256, gedeeld met Google. Dit is volledig versleuteld waardoor niemand erbij kan en wordt gezien als een betrouwbare manier van klandata delen. Twijfel je aan je privacy policy of je consent verzameling op een website? Schakel dan een jurist in voor aanvullend advies.

Hoe implementeer je Enhanced Conversions?

Enhanced Conversions kan op drie verschillende manieren geïmplementeerd worden:

Binnen onze tagging aanpak maken we dit vrijwel altijd meetbaar via Google Tag Manager. Hulp nodig bij het instellen van enhanced conversions? Neem dan snel contact op met een van onze specialisten!

Hoe check je of het werkt?

Binnen de conversie settings kan je bekijken of het werkt. Dit kan je als volgt bekijken:

  1. Ga naar Measurement > Conversions.
  2. Klik op de conversie actie waar Enhanced Conversions is ingeschakeld.
  3. Klik vervolgens op “diagnostics”.

Als het werkt zal er een groen vinkje staan met de melding “recording enhanced conversions”.

Conclusie enhanced conversions

Bij onze klanten zien we dat enhanced conversions vooral bij upper funnel kanalen, zoals YouTube en Display, meer conversie volume geeft. Daarom is ons advies om dit standaard te gebruiken als je Google Ads campagnes inzet. Maar let goed op of je privacy policy en consent settings goed staan ingesteld voordat je deze data gaat delen met Google!